Kalorifer tesisatı, ev ve iş yerlerimiz dahil insanın soğukla mücadele edebileceği her ortamda bulunuyor. Bir kombi vasıtasıyla doğalgaz ya da kömür ile ısıtılan suyu kalorifer petekleri veya yerden ısıtma sistemi buluşturup ortam ısısını yaşanabilir hale getiren tesisatın tamamına denir.
Kalorifer tesisatları nasıl döşenmelidir?

Kalorifer tesisatlarının döşenmesinde başlıca husus, su dolaşımının engelsiz olmasıdır. Tesisatlar elden geldiğince uzun tutulmamalı ve tesisat döşenirken “L” borular mümkün olduğunca az tercih edilmelidir. Çünkü kullanılacak bir adet “L” boru iki metrelik düz tesisat borusuna paraleldir. Bilinmelidir ki kullanılacak her bir “L” boru peteklere gelecek sıcak su basıncını azaltarak gereken ısıyı absorbeedecektir.Ayrıca tesisat kadar kullandığınız kombi de nasıl kullanıldığına paralel şekilde performans gösterir. Korumalıklı alanlarda bulunmayan kombilerin ömrü daha kısa olur. 180 santimetreden daha büyük ve kombi ye uzak olan kalorifer peteklerindeki vana tesisatları çapraz yapılmalıdır ki daha uzun ömürlü bir ısıtma gerçekleştirilerek yakıt tasarrufu sağlanabilsin.

Kalorifer tesisatlarının alt kısımlarına imkan olduğunca şap dökülmelidir.Kullanılacak plastik borular kaynak yapılırken gereğinden fazla eritilmemelidir.Binanın inşaatı sırasında kalorifer peteklerine dikkat edilerek boruların içine kum ve tıkayacak materyallerin ulaşması engellenmelidir.

Yerden ısıtma sistemleri nasıl çalışır?
Yerden ısıtma sistemi düşük sıcaklıklardaki ısı kaynakları ile çalışır. Borulu sistemde firmamız tarafından yapılan dizaynlar 45-35 C.ye göre yapılmaktadır. Yerden ısıtmada ayak basma bölgesi sıcak tavan bölgesi daha serindir. Diğer ısıtma sistemlerinde ise tavan bölgesi ayak basma bölgesinden daha sıcaktır.Radyatörler içerisinden geçen havayı ısıtırlar ve ısınan hava yükselir , tavan her zaman daha sıcak olur . Radyatörler alt bölgesinden oda içerisindeki havayı doğal sirkulasyon prensibi ile emerler , radyatör içerisinden geçen soğuk hava ısınarak tavana yükselir ve bu şekildeki döngü ile mahaller ısıtılmaya çalışılır.

Yandaki şematik resimde radyatörle ısınma ve yerden ısıtma ile ısınmadaki hava sirkulasyonu gösterilmektedir.